Professor

  • Ola Andersson, nationalekonomi
  • Mark Coeckelberg, gästprofessor i media- och kommunikationsvetenskap, särskilt filosofi och etik kring artificiell intelligens
  • Ingela Marklinder, kostvetenskap
  • Ann Steiner, litteraturvetenskap med inriktning mot litteratursociologi
  • Lars Trägårdh, gästprofessor i historia

Uppdrag/Assignment

  • Lars M Andersson,ledamot i nämnden för Borbos Erik Hanssons stiftelse läsåret 2023/2024
  • Ulf Zackariasson, Uppsala universitets representant i NOHA General Assembly från 1 juli 2023.