Professor

  • Henrik Dellestrand, företagsekonomi särskilt internationellt företagande

Docent

  • Henrik Fürst, sociologi
  • Adam Hjorthén, historia
  • Ulrik Josefsson, praktisk teologi
  • Arizo Karimi, nationalekonomi

Namn som nämns/Names in the news