Professor

 • Maria Blomgren, företagsekonomi
 • Hanne Fjelde, freds- och konfliktforskning

Docent

 • Patrik Andersson, statistik
 • Fredrik Bondestam, sociologi
 • Vanda Faria, psykologi
 • Daniel Hedlund, rättssociologi
 • Claire Ingram Bogusz, informationssystem
 • Henrik Josefsson, miljörätt
 • Måns Magnusson, statistik
 • Pernilla Sandvik, kostvetenskap

Uppdrag/Assignment

 • Erik Falk, arbetsgrupp för revidering av riktlinjer för universitets betygsombudsmannafunktion

Namn som nämns/Names in the news