Professor

  • Roland Almqvist, företagsekonomi särskilt redovisning
  • Eva Lindqvist Sandgren, konstvetenskap
  • Daniel McIntyre, engelska med inriktning mot det engelska språket

Uppdrag/Assignment

  • Lars Löfquist, akademisk koordinator Enlight för flaggskeppsutmaningen inom jämställdhet
  • Lars Magnusson, prisdomare 2022 års Geijerska pris