– Som medarbetare bör man vara med i Akademiska sällskapet eftersom det är intressant och trevligt, säger Eva Enefjord, ordförande för Akademiska sällskapet.

– Medarbetare från alla personalkategorier är välkomna, säger Eva Holmquist Jaberi, kassör i Akademiska sällskapet.

Studiebesök, kultur, föreläsningar

Akademiska sällskapet har idag medlemmar med olika yrken från olika organisatoriska delar vid båda lärosätena. Sällskapet fungerar på det sättet som en sorts smältdegel, sällskapet skriver på sina webbsidor att betoningen i verksamheten ligger på ordet sällskap.

Genom åren har Akademiska sällskapet arrangerat en rad olika evenemang. Forskare som föreläser i olika aktuella ämnen som vulkanutbrott, solceller eller åskväder. Studiebesök dels vid verksamhet vid universiteten dels vid helt andra verksamheter som polishuset i Uppsala. Alla evenemang är alltså inte kopplade till universiteten.

– Det finns också ett stort intresse för att arrangera besök på olika allmänna kulturella evenemang som musik, underhållning och teater både i Uppsala och andra orter, säger Eva Holmquist Jaberi.

Unik möjlighet med två lärosäten

Troligen är det en unik personalförening eftersom den är gemensam för två lärosäten. Den dubbla kopplingen ger också unika möjligheter.

– Studiebesök och föreläsningar av forskare från SLU blir ju särskilt intressant för oss från Uppsala universitet och tvärtom förstås, säger Eva Holmquist Jaberi.

– Ja, studiebesöket vi gjorde på Artdatabanken vid SLU var verkligen intressant, fyller Eva Enefjord i.

Sällskapet arrangerar en fest varje termin. Hösten 2022 planeras en temafest den 11 november.

– Det blir 60-talsmusik och troligen äter vi något med koppling till 60-talet, berättar Eva Enefjord.

På våren arrangeras en fest på Sveriges nationaldag den 6 juni.

– De biljetterna brukar gå åt fort, säger Eva Holmquist Jaberi.

Akademiska sällskapet är öppet inte bara för medarbetare vid Uppsala universitet och SLU utan också pensionerade medarbetare. Eva Holmquist Jaberi gick till exempel i pension för cirka fem år sedan.

– Det enda jag som pensionär saknar från arbetet är festerna och arbetskamraterna

Men det får jag ju i sällskapet, ler Eva Holmquist Jaberi.

Återväxten en utmaning

Akademiska sällskapet är en ideell förening helt fristående från båda lärosätena. Med andra ord behövs det ideella insatser för att föreningen ska kunna erbjuda ett spännande program.

– Det som lockar nya medlemmar är förstås ett intressant program och vi tar gärna emot förslag på aktiviteter, konstaterar Eva Holmquist Jaberi.

Eva Enefjord och Eva Holmquist Jaberi avslutar intervjun med att konstatera att sällskapets motto nog är att ha så trevligt som möjligt.

– På våra middagar får man till exempel höra mycket intressant. Det blir informella kontakter med personer man inte träffar annars, ler Eva Enefjord.