Professor

  • Christina Kullberg, franska
  • Angelika Linke, gästprofessor i tyska

Docent

  • Annika Nilsson, offentlig rätt
  • Gustaf Wall, förvaltningsrätt

Namn som nämns