För att stimulera samarbeten inom forskning och innovation med externa aktörer finns det medel att söka vid universitetet genom satsningen Verifiering för samverkan, VFS. Forskare inom alla vetenskapsområden kan söka VFS-medel för att inleda ett samarbete med minst en extern part inom privat, offentlig eller ideell sektor, dock ej andra universitet. Det är viktigt att det finns ett ömsesidigt intresse och nytta av samarbetet.

Oavsett om du planerar att söka pengar inom VFS eller bara vill veta mer är du välkommen att höra av dig till UU Innovation för råd och stöd under hela processen från planering av ansökan till det att samarbetsprojektet är igång.

Inkomna ansökningar granskas av representanter från vetenskapsområdena och beslut om finansiering tas av universitetsledningen på rekommendation av universitetets samverkansråd.
Enskild ansökan kan uppgå till maximalt 300 000 kr.

Sista dag för ansökan är den 9 augusti 2019.
Anvisningar och ansökningsblankett

Kontakt: Cecilia Nilsson, samverkansledare vid UU Innovation

Projekt som fått VFS-medel våren 2019

 

Sara Gredemark