Utlysningen riktar sig till fem olika utvecklingsområden; utbildningsförnyelse och generella pedagogiska utvecklingsprojekt, aktiv studentmedverkan, e-lärande och, nya för i år, hållbar utveckling samt internationalisering och interkulturell kommunikation.

De som erhåller medel förväntas bidra med sina resultat och erfarenheter av utvecklingsarbetet vid universitetsövergripande seminarier, Uppsala universitets pedagogiska konferens samt på förfrågan från kollegor vid andra institutioner och fakulteter.

Nedanstående projekt tilldelas medel enligt rektorsbeslut 16 juni:

 

Generella medel för utbildningsförnyelse och pedagogisk utveckling:

 • Psykologstudenter som internetbehandlare: Pedagogisk kursutveckling mot en mer digitaliserad arbetsmarknad. Projektledare: Anne H Berman, institutionen för psykologi. Summa: 180 000 kronor
 • Systematisk grupphandledning vid examensarbeten vid forskningsenhet logopedi. Projektledare: Monica Blom-Johansson, institutionen för neurovetenskap. Summa: 68 162 kronor
 • Interdisciplinarity in Practice. A Pedagogic Model for Experimential Learning and Collaborative Problem Solving. Projektledare: Maria Klemm, institutionen för geovetenskaper, Campus Gotland. Summa: 199 793 kronor
 • Framtidens anatomiundervisning: tillverkning av avancerade 3D-skrivna anatomiskt korrekta modeller. Projektledare: Johan Kreuger, institutionen för medicinsk cellbiologi. Summa: 200 000 kronor
 • Utveckling av ett nytt kursformat: Projektkurs inom det nya masterprogrammet i bildanalys och maskininlärning. Projektledare: Ida-Maria Sintorn och Filip Malmberg, institutionen för informationsteknologi. Summa: 200 000 kronor

Medel för utbildningsförnyelse och pedagogisk utveckling med inriktning aktiv studentmedverkan:

 • Studentstyrda laborationer: experimenten i centrum. Projektledare: Erik Jansson, institutionen för farmaceutisk biovetenskap. Summa: 200 000 kronor
 • Kommunicera mer – utvecklingsprojekt för mer student- och lärandecentrerad undervisning i Hållfasthetslära. Projektledare: Malin Wohlert, institutionen för materialvetenskap. Summa: 185 000 kronor.

Medel för utbildningsförnyelse och pedagogisk utveckling med inriktning e-lärande:

 • Studentaktiverande lärande genom R: Införande av Shiny-appar. Projektledare: Johan Lyhagen, Statistiska institutionen. Summa: 199 892 kronor
 • JUpyter Notebooks in Physics Education. Projektledare: Andreas Solders, institutionen för fysik och astronomi. Summa: 166 000 kronor.

Medel för utbildningsförnyelse och pedagogisk utveckling med inriktning hållbar utveckling:

 • Responsible Management: Teaching Business and Organization Sustainably. Projektledare: Josef Pallas, Företagsekonomiska institutionen. Summa: 189 000 kronor

Medel för utbildningsförnyelse och pedagogisk utveckling med inriktning internationalisering och interkulturell kommunikation:

 • Hur kan vi förbereda medicinstudenter att hantera kulturkrockar under deras verksamhetsförlagda utbildning? Teatervetenskaplig pedagogik som redskap för interkulturell kommunikation. Projektledare: Birgitta Essén, institutionen för kvinnors och barns hälsa. Summa: 200 000 kronor.