De pedagogiska pristagarna nomineras av studenter och kollegor. De slutliga pristagarna utses av rektor efter förslag från en beredningsgrupp som består av åtta lärare och åtta studenter. I år var 104 stycken lärare nominerade. En rekordnotering.
- Kompetenta och engagerade lärare som arbetar med aktivt med att utveckla undervisning och kursutbud är grundförutsättningen för en utbildning av högsta kvalitet. Att varje år få belöna ett urval av Uppsala universitets allra duktigaste lärare är en sann glädje, säger prorektor Anders Malmberg, ordförande i beredningsgruppen.

Prisen delas ut i samband med professorsinstallationen i november. Prissumman är 20 000 kronor.

Pristagare inom respektive område

Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap
Universitetslektor Johan Eriksson vid konstvetenskapliga institutionen

Juridik och samhällsvetenskap
Universitetslektor Ylva Ekström vid institutionen för informatik och media

Medicin och farmaci
Universitetslektor Jörgen Bengtsson vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Matematik, naturvetenskap och teknik
Professor Björn Victor vid institutionen för informationsteknologi

Fria priset
Universitetslektor Orsi Husz vid ekonomisk-historiska institutionen

---

Prismotiveringar, tidigare pristagare och information om Uppsala universitets pedagogiska pris

Bildtext

Prorektor Anders Malmberg och Jöran Rehn, chef för enheten för universitetspedagogik, överraskar Ylva Ekström, universitetslektor på institutionen för informatik och media, med beskedet att hon blivit utsedd till pedagogisk pristagare 2018. Foto: Christian Sandström.