Kjell Staffas höll ett seminarium där han presenterade sina tankar runt undervisning och lärande när han mottog beskedet om att han fått priset.

– Jag reagerade med en kombination av lätt chock och stor glädje, berättar han.

I juryns prismotivering framhålls bland mycket annat hans förmåga att anpassa undervisningen efter varje students behov och att han är mån om att studenterna tar till sig innehållet på ett nyanserat sätt.

– Jag gjorde en studie för många år sedan där jag insåg att det finns två kategorier studenter: de som har förmågan men som har svårt att motivera sig, samt de som lägger ner mycket tid men som får kämpa hårt för förståelsen.

Genom att uppmuntra studenterna att bilda studiegrupper så upptäckte han att "de duktiga" klarar sig alltid, men genom att gå in som ledare för en grupp fick de generellt ännu bättre betyg. Studenter som inte lägger ner tillräckligt med tid motiveras av de andra i gruppen, vilket gjorde att de lade ner mer tid och också klarade sig.

– De kämpar och får hjälp av sina kamrater. Dessutom blir det enklare för mig att kunna hitta forum att diskutera med grupperna när de jobbar tillsammans.

Förinspelade föreläsningar

En nyckel till framgång för Kjell Staffas är hans korta, förinspelade ”mikroföreläsningar” inför varje föreläsning. Då behöver han inte lägga dyrbar lektionstid på att gå igenom grunderna.

– Istället kan vi diskutera det nya stoffet utifrån ett mer konceptuellt perspektiv och direkt presentera och diskutera problem och lösningar utifrån den nya kunskapen.

Hans mikroföreläsningar tar upp ”tröskelproblem” han stött på genom åren. I år märkte han exempelvis att studenter fastnade i "formelträsket".

– De försöker lära sig lösningar på problem genom att hitta formler som direkt ger dem ett svar.

Han hade då en lektion med fokus på formler och förklarade hur de ska tolkas. Ett stort uppvaknande för många.

– Det ändrade verkligen deras sätt att förstå hur man attackerar problemen.

Engagemang och förberedelse

När han får frågan om vad är speciellt med hans pedagogik framhåller han att han alltid lär sig namnen på alla sina studenter.

– Jag bryr mig om den enskilda studenten och pratar med och uppmärksammar alla studenter jag träffar, speciellt de som jag upplever är "på gränsen" motivationsmässigt. Jag försöker hitta perspektiv på alla delar jag undervisar i och förklara sammanhanget delarna ingår i. Jag analyserar också alla moment i undervisningen och intervjuar studenter efter kursen för att kunna diskutera såväl kursdelar som resultat och givetvis också kursvärderingen.

Slutligen, vilka är då hans bästa pedagogiska tips? Till att börja med: gör en mycket grundlig och tydlig planering av kursen direkt kopplad till kursplanen och försäkra dig om att studenterna förstår.

– Se till att Studium innehåller länkar till allt kursmaterial. Gruppuppgifter är alltid av godo, men ha så många frivilliga moment som möjligt. Studenternas egen lust ska motivera dem. Och: lär dig namnen på dina studenter!