Parkeringsavgifterna inom Akademiska hus fastighetsbestånd har varit oförändrade sedan 2010 och de har därför varit lägre än avgifterna för motsvarande parkeringslägen inom Uppsala kommun.
Det är mot denna bakgrund som Akademiska hus nu höjer avgiften för de kunder som betalar enligt taxa 2.

Från 1 juli  och under vardagar mellan kl 8.00 och 18.00, kommer det att kosta tio kronor i timmen att parkera med taxa 2, (dvs för anställda inom Uppsala universitet), jämfört med dagens två kronor i timmen. Dygnskostnaden blir 40 kronor, jämfört med dagens 20 och månadsavgiften kommer att bli 700 kronor – det vill säga en ganska stor prishöjning jämfört med tidigare nivå.
Övrig tid kostar det ingenting att parkera, precis som tidigare.

Frågan om nivån på parkeringsavgifterna är dock ingenting som universitetet kan styra över, enligt Peter Elenfalk, byggnadsdirektör vid Uppsala universitet.

– Nej, vi har små möjligheter att påverka parkeringsavgifterna, det är fastighetsägaren Akademiska hus som beslutar, i diskussion med Uppsala kommun. Vi måste förstå att universitetet ligger centralt och att vi därför måste förhålla oss till nivån på p-avgifter i övriga Uppsala. I den jämförelsen tycker jag att vi fortfarande ligger på en ganska rimlig nivå, säger han och tillägger:

– Däremot var jag rädd att man skulle ta bort taxa 2, vilket man inte gjorde och det känns bra.

Precis som tidigare gäller taxa 2-biljetten inom hela det fastighetsbestånd som Akademiska hus ansvarar för och man behöver inte lösa ny biljett om man byter campus innan biljettens sluttid. Däremot får man vara uppmärksam på skyltningen, då vissa parkeringsytor kräver särskilt tillstånd.

Inga subventioner

På frågan om det skulle vara möjligt för universitetet att subventionera kostnaden för parkeringsplatser, blir svaret att det i så fall skulle ses som en löneförmån, som måste beskattas av den enskilde.
Ett annat alternativ skulle vara att universitetet hyr in alla parkeringsplatser, för en fri tillgång av p-platser till anställda, men det avfärdar Peter Elenfalk:

– Vi ska inte ha egna parkeringar utan samverka med de funktioner som finns i kommunen, också ur rättvisesynpunkt. Vi har flera campus där vi inte alls kan erbjuda parkering.

Ska investera i hållbar infrastruktur

Antalet parkeringsplatser (p-kvoter) styr kommunen över. Universitetets roll är se till att det finns bra förutsättningar för det som man bestämt. Vid Ångströmlaboratoriet har man byggt bort flera parkeringsplatser nu när ett nytt hus byggs. Istället så har en provisorisk parkering ställts iordning, lite längre bort mot Grindstugan och BMC men det har visat sig att den inte används av de anställda, så nu är den öppen även för andra.

Akademiska hus skriver i sin information att man har högt ställda klimatmål och för att kunna skapa ännu grönare campus, ska man under hösten investera i hållbar infrastruktur inom Uppsalas campusområden.  I den hållbarshetsvision som universitetet gjort tillsammans med Akademiska hus, handlar det bland annat om att förändra beteenden, och skapa större möjligheter för människor att till exempel cykla till och från jobbet – men även i jobbet.

Laddstolpar till elbilar, tak över delar av befintliga cykelställ, cykelhus för en säkrare cykelförvaring och laddningsskåp för cykelbatterier är några saker som kan bli verklighet framöver.

– Vi håller också på och undersöker möjligheten att kunna erbjuda våra cyklister ytterligare service, om cykeln används under arbetstiden. Men dessa frågor är inte färdigutredda, så det får vi återkomma till, säger Peter Elenfalk.