Under hösten var teknikfrågorna i fokus för projektgruppen då en lista på vilka IT-tjänster och infrastrukturer som ska ingå togs fram. Under våren kommer projektgruppen att arbeta med vilka IT-medarbetare som ska ingå i den nya organisationen. Möten är inplanerade under februari för att tillsammans med representanter för HR-avdelningen och chefer identifiera vilka medarbetare det handlar om.
 
Projektgruppen har också i uppdrag att ge inspel till förvaltningsmodell men organisation kommer att sättas av den nya IT-direktören. Just nu går gruppen igenom de krav på organisation av den nya IT-verksamheten som uttryckts vid möten med prefekter och medarbetare.

Under våren kommer även ett förslag till finansieringsmodell att tas fram.
 
Informationsmöten planeras för berörda medarbetare. Mötena kommer att annonseras i Medarbetarportalens kalendarium så fort datum är beslutade.

Läs mer

Sofia Ljungman