Anledningen är att de befintliga automaterna inte lever upp till de krav som finns för att hantera korttransaktioner och de har också nått sin ultimata livslängd, då det inte längre tillverkas reservdelar till dessa automater.

Den rent praktiska skillnaden för användaren blir att man i fortsättningen slipper ”biljett i rutan”. Istället ska man knappa in bilens registreringsnummer på automatens touchskärm. Det kommer också att finnas möjlighet till kontaktlös betalning, dvs man blippar sitt kort och det kommer att finnas en pin-pad för att slå en pinkod för de köp som kräver detta.

När det gäller passerkortläsaren för Taxa 2-kunder, så kommer den att bytas ut till en kortläsare med ett modernare utseende men funktionen blir som tidigare. Instruktioner kommer att finnas på respektive automat.

I nuläget är det fortfarande fri parkering fram till 2022-01-01.