Områdesnämnden beslutade den 23 mars att starta ett projekt som ska se över användandet av lokalerna inom vetenskapsområdet medicin och farmaci. Målet är att utnyttja dem på ett effektivt sätt som främjar god arbetsmiljö samt befintliga och kommande samarbeten. Planen är att lägga ett förslag på fördelning för institutionerna i början av sommaren 2022 och ta ett beslut på områdesnämnden den 22 juni. Mer information finns att läsa på Medarbetarportalen.

Omorganisation av vetenskapsområdet