När Universitets- och högskolerådet presenterar antagningsstatistiken för höstterminen 2020 visar den att Uppsala universitet ökar antalet antagningar med 11 procent, att jämföras med snittet i riket på alla landets universitet och högskolor som är knappt 10 procent. Populärast program är precis som de senaste åren läkarprogrammet och psykologprogrammet.

En person kan vara antagen till flera kurser eller program. Antalet antagningar är alltså inte samma sak som antalet antagna individer.

Se all statistik på Universitets- och högskolerådets webbsida

Programmen med högst meritvärden – topp fem HT2020
 

Grupp BI – sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar

Program                              Meritvärde

2. Läkarprogrammet            22,19
1. Psykologprogrammet       22,08
3. Juristprogrammet             21,56
4. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (NYTT HT20)               21,20
5. Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik                20,99

Grupp BII – sökande med gymnasiebetyg med kompletteringar

Program                              Meritvärde

1. Läkarprogrammet            22,00
2. Psykologprogrammet       21,80
3. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (NYTT HT20)               21,30
4. Juristprogrammet            21,25
5. Ekonomie kandidatprogram       20,99

Högskoleprovet*

Program                              Meritvärde

1. Läkarprogrammet            1,70
2. Psykologprogrammet       1,65
3. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (NYTT HT20)               1,55
4. Kandidatprogram i fysik - Fysik                1,45
5. Juristprogrammet            1,40

* Ett fåtal program inom teknik/naturvetenskap deltar ht20 i försöksverksamheten med viktat högskoleprovsresultat (75% kvantitativ del/25% verbal del), bland dessa var det svårast att komma in på Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, med viktat värde = 1,40.

Programmen med högst meritvärden – topp fem HT2019
 

För jämförelse följer programmen som hade högst meritvärden höstterminen 2019 nedan.

Grupp BI – sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar

Program                              Meritvärde

1. Psykologprogrammet        22,10
2. Läkarprogrammet             22,06
3. Juristprogrammet             21,46
4. Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier           20,89
5. Beteendevetenskapligt kandidatprogram 20,85

Grupp BII – sökande med gymnasiebetyg med kompletteringar

Program                              Meritvärde

1. Läkarprogrammet            22,10
2. Psykologprogrammet       21,60
3. Juristprogrammet            20,99
4. Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik                20,70
5. Beteendevetenskapligt kandidatprogram 20,60

Högskoleprovet*

Program                              Meritvärde

1. Läkarprogrammet            1,75
2. Psykologprogrammet       1,70
3. Ekonomie kandidatprogram                   1,45
3. Juristprogrammet            1,45
5. Beteendevetenskapligt kandidatprogram 1,40

* Ett fåtal program inom teknik/naturvetenskap deltar ht19 i försöksverksamheten med viktat högskoleprovsresultat (75% kvantitativ del/25% verbal del), bland dessa var det svårast att komma in på Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, med viktat värde = 1,5
 

Elin Bäckström