Avdelningen delas in i sex enheter; Arkitektur och integration, Förvaltning och utveckling, Infrastruktur och drift, Service och support, Stab samt Verksamhetsstöd. Nu startar processen med att rekrytera enhetschefer. I augusti/september kan arbetet med att placera medarbetare i den nya organisationen påbörjas. Beslut UFV 2019/924.

Mer information om Universitetsgemensam IT, organisationsstrukturen och korta beskrivningar av enheternas uppgifter finns på MP: Vårt UU/Pågående projekt/Universitetsgemensam IT