Välkommen att lyssna, diskutera och ställa frågor om förändringen och den nya verksamheten.

IT-direktör Lisbet Holmberg Stark kommer att delta i mötet.

Datum och tid: Tisdag 23 april kl. 10.00-11.00

Plats: Ihresalen, Engelska parken

Hälsningar

Therése Iveby Gardell, projektledare och biträdande universitetsdirektör

Mer information

Sedan 2018 pågår ett projekt för att inrätta en ny universitetsgemensam IT-verksamhet som ska ge ett samordnat, effektivt och verksamhetsnära IT-stöd till universitetets verksamhet. Den ny avdelningen Universitetsgemensam IT leds av IT-direktör Lisbet Holmberg Stark och kommer att bemannas och börja verka under 2019.

Läs mer om projektet, tidsplan och frågor och svar på MP: Vårt UU/Pågående projekt/Gemensam IT-verksamhet