Deklarationen "Lund Declaration on Maximising the Benefits of Research Data" togs fram under Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd (ministerrådet) första halvåret 2023. Deklarationen presenterades på en konferens i Lund 19–20 juni 2023. Hittills har EU-kommissionen och 19 länder inom EU/EFTA ställt sig bakom deklarationen.

Deklarationen inleds med konstaterandet att tillgång till återanvändbara forskningsdata av hög kvalitet är avgörande för hur effektivt och ändamålsenligt nya utmaningar och framväxande kriser kan hanteras av forskarsamhället.

I deklarationen konstateras vidare att takten i införandet och standardiseringen av öppen forskningsdata inom Europa behöver öka. "Forskningsdata som är FAIR och öppna till sin utformning har potential att öka inverkan, kvalitet, effektivitet, transparens och integritet inom forskning och utveckling."

Vad är FAIR?

FAIR är ett nyckelbegrepp inom hantering av forskningsdata och är idag den centrala principen för hantering av forskningsdata.

FAIR är en engelsk förkortning för sökbara, tillgängliga, interoperabla och återanvändningsbara. Begreppet FAIR lanserades i Nederländerna 2014 vid en forskningsworkshop och resulterade i 15 FAIR-principer som publicerades 2016. Principerna utgör en vägledning för att öka möjligheten att återanvända forskningsdata.

Konkreta åtgärder

Deklarationen avslutas med förslag på sju konkreta åtgärder för att öka nyttan av öppen forskningsdata i Europa. Några av förslagen är att:

  • Genomföra förändringar för att stimulera metoder för öppen vetenskap och integrera nya belöningsmodeller för producenter av forskningsdata anpassat till ett reformerat system för forskningsutvärdering.
  • Skapa incitament för investeringar i FAIR och öppna forskningsdata.
  • Stärka införandet av FAIR-principer och öppna principer i forskningsinfrastrukturer.