Nuvarande mandatperiod slutar sista juni 2023 för områdes- och fakultetsnämnder. Under våren 2023 pågår därför processer för att välja nya ledamöter och ledningspersoner i form av vicerektor, ställföreträdande vicerektor, dekaner och prodekaner.

Först ut är valet av vicerektor och ställföreträdande vicerektor. Vicerektor och ställföreträdande vicerektor utses av rektor efter förslag från elektorsförsamlingen.

Valberedningen inom elektorsförsamlingen föreslår omval av Tora Holmberg, vicerektor, respektive Mattias Martinson ställföreträdande vicerektor. Det kommer att vara hearing av kandidater den 16 mars, Elektorsförsamlingen beslutar sedan den 29 mars om förslag att skicka till rektor för beslut.