KoF07 följdes sedan av KoF11 samt KoF17 och nästa år så har det alltså blivit dags för den fjärde universitetsövergripande forskningsutvärderingen, KoF24. KoF:arna har nu blivit en del av tingens ordning för fortsatt positiv utveckling av vårt universitet. Målet med KoF24 är, liksom för tidigare KoF:ar, att stärka Uppsala universitets förmåga att bedriva forskning av högsta kvalitet och relevans.

Nytt för KoF24 är dock att projektet kommer att genomföras i två delar: dels en universitetsgemensam utvärdering och dels vetenskapsområdesdrivna utvärderingar av forskning och forskningsmiljöer.

Den universitetsgemensamma utvärderingen innefattar två teman, a) forskningsinfrastruktur och b) tvär- och mångvetenskap, med en bedömarpanel för varje tema. Den ska belysa styrkor, svagheter, behov och utvecklingsområden inom dessa bägge teman. 

Uppsala universitet och vetenskapsområdet erbjuder forskningsinfrastruktur i världsklass inom medicin, farmaci och hälsovård, såsom högspecialiserade faciliteter, experimentell utrustning, datasystem, bibliotek och biobanker. Vi är värd för flera internationella, nationella, regionala och lokala infrastrukturer samt deltar i olika infrastrukturer tillsammans med bland annat Region Uppsala och andra universitet. Tingens ordning är alltså inom många områden god men viktiga delar kan likväl utvecklas.

Jag har förhoppningen att vårt gemensamma arbete med KoF24 blir en del i processen för att ta fram ett förbättrat stöd för Medfarms forskare när det gäller hanteringen av forskningsdata, och speciellt känsliga data. Vi behöver fokusera på att ta fram användarvänliga IT-lösningar för att handha, dela och långtidsbevara forskningsdata enligt gällande lagar och förordningar. Det måste helt enkelt bli lättare för alla forskare att rätt handskas med forskningsdata. Sakernas tillstånd behöver och kan förbättras. Jag ser fram emot att jobba med vetenskapsområdet i dessa frågor.

Jag vill avsluta med att tacka Medfarms medarbetare och studenter för allt bra arbete ni utför!

Önskar er alla en fin vårtermin.