Läs hela rapporten Uppföljning av Program för kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet.