Universitetsgemensam IT återgår till ordinarie öppettider på campus. Vi är normalt tillgängliga vardagar mellan 8.30 och 16.30, se var vi finns på Medarbetarportalen/IT-och telefoni/IT-support. Om vi är ute på uppdrag kan lokalen vara tillfälligt obemannad. Återkom då gärna lite senare, ring 018-471 44 00 eller kontakta UIT via e-post: itsupport@uu.se. Vi bokar också gärna en separat tid för att kunna ge dig personlig service.