Kursen som startar i slutet av september, motsvarar 3 hp och är öppen för doktorander och andra intresserade medarbetare från alla vetenskapsområden vid universitetet. Den ger en översikt över olika typer av immateriella rättigheter och hur de kan användas för att skapa kommersiella möjligheter av forskningsresultat. Som deltagare får du även verktyg för att hitta användbar information från patent inom ditt forskningsområde och för att kunna strukturera och presentera forskning med avseende på kommersiell potential och samhällsnytta.

Kursen omfattar fyra halvdagar (kl. 9-12) under perioden 24 september till 15 oktober och ges av Patent- och registreringsverket, PRV i samarbete med UU Innovation.

Sista dag för anmälan är 30 augusti 2019.

Mer information och anmälan.

Sara Gredemark