Upphandlingsenheten vill gärna ha återkoppling från verksamheten om det visar sig finnas fel i avtalsinformationen. I så fall: kopiera länken, beskriv felet och skicka en mejl till  funktionsmailadressen: upphandling@uu.se.

Den nya avtalsdatabasen finner du via denna länk