Bytet sker den 1 mars 2018 och kräver inledningsvis att resenären loggar in i det nya systemet och skapar ett nytt lösenord. Den resenär som har en profil i det nuvarande systemet har redan fått, eller kommer att få, en e-post med instruktioner och en länk för inloggning i det nya systemet.

E-posten skickades helt oväntat från resebyrån och många har uppfattat det som spam, vilket det alltså inte är, förklarar Thomas Davidsson, controller vid avdelningen för ekonomi och upphandling. Han råder dessutom resenärer med en profil i det nuvarande systemet, att vittja skräpposten, ifall e-posten hamnat där.

  • Följ länken och börja med att uppdatera personliga uppgifter under fliken Min användarprofil. Klicka på knappen Personlig information för att ange de obligatoriska uppgifterna i resenärsprofilen: titel, förnamn, efternamn, mobiltelefon och e-postadress.

Mobiltelefonnummer har hittills inte varit obligatoriskt i resenärsprofilen men blir det nu. Universitetet har ett behov av att kunna nå anställda på tjänsteresa vid olika kriser och oväntade händelser och detta underlättas om mobilnumret finns i profilen.

  • Ange dessutom den 6-ställiga referenskod som styr fakturan för din resa till rätt administratör i fältet Referenskod 6 tecken. (Observera att vissa koder är nya i och med införandet av RD 2018. Om du är osäker på vilken referenskod som gäller på din institution/motsvarande kan du kolla med din ekonomiadministratör.)
  • Klicka på Spara.
  • Klicka på knappen Personliga inställningar för att välja språk (svenska, danska, norska, finska eller engelska), datumformat och annat.
  • Klicka på Spara.

Frågor besvaras via funktionsmailen reseupport@uadm.uu.se