Professor Anders Backlund, vid Institutionen for läkemedelskemi, har utsetts till nytt rektorsråd för internationalisering vid Uppsala universitet, för perioden 2018-01-01-2021-03-31. Uppdraget omfattar 25 procent av heltid.

Till uppdraget ingår bland annat att koordinera och utveckla universitetets gemensamma och strategiska arbete inom internationaliseringsomradet.