Läs hela Rektorsbeslut den 5 februari 2021 åtgärder med anledning av spridningen av covid-19.