Detta ramavtal omfattar kontorsmaterial fördelat på tio olika varugrupper samt tillhörande tjänster för skåpservice, avisering och inbärning.

Man gör sina köp i universitetets produktwebb alternativt så kontaktar man Staples Sweden AB för att köpa tjänsten skåpservice. Befintliga skåpserviceavtal som inte Staples Sweden AB levererar sägs med fördel upp, för att sedan köpa tjänsten av Staples Sweden AB.

Mera information:

Upppsala universitets produktwebb
Kommersupphandling/Elite