Redan innan rektor Anders Hagfeldt tillträtt som rektor framhöll han i intervjuer den stora potential ett brett universitet som Uppsala har när det gäller att skapa intressant tvärvetenskap, inte minst inom hållbarhetsområdet. Han har inte ändrat sig på den punkten. Tvärtom. Han ser att det finns en fantastisk bas för nya utbildningar, nya forskningsinitiativ och nya samverkansformer.

– En hel del pågår ju redan, men vi kan vässa oss ytterligare. Nu gör vi en rejäl och seriös insats för att identifiera särskilt intressanta initiativ som kan matcha det behov av kunskap som finns för att vi ska klara de globala samhällsutmaningarna, säger han.

Alla välkomna att bidra

Projektledaren Joëlle Rüegg, professor i miljötoxikologi vid institutionen för organismbiologi, ser fram emot en intensiv höst tillsammans med sin projektgrupp. Det kommer att bli många möten, och hon hoppas på massor med idéer och stort engagemang. Hon vet att det finns. Hon vill gärna komma i kontakt med alla som vill bidra.

– Viktigt är att vi ska utgå från det vi är och kan, tillsammans kan vi skapa något större än de olika delarna. Jag tror verkligen på detta initiativ och ska se till att få en så omfattande bild som möjligt av relevant forskning och utbildning som pågår inom universitetet, säger Joëlle Rüegg.

– Bredden är enorm, det finns inte bara ett stjärnområde utan väldigt många. Vad gör vi av det? Det vore spännande att hitta vita fläckar med potential och utmana lite, jag välkomnar alla som har tankar att kontakta mig, säger Joëlle Rüegg.

Projektet har precis sjösatts, hon har varit med på prefektinternat och planerar workshops till hösten. Med många möten hoppas hon skapa ringar på vattnet inom universitetet.

Finns ett driv

Vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap, Tora Holmberg, är ordförande i styrgruppen. Hon känner ett driv från alla involverade.

– Vi har en väldigt bra och engagerad styrgrupp och en entusiastisk projektgrupp. Till årsskiftet ska vi komma med förslag på innehåll och organisationsform inför fortsättningen, säger hon.