Avtalet innehåller:

  • Science Direct Freedom Collection (ca 2000 tidskrifter)
  • Cell Press 14 hybridtidskrifter (14 tidskrifter)

Mer information om hur du går tillväga för att publicera dig Open Access i Elseviers tidskrifter kommer innan att avtalet börjar gälla den 1 januari 2020. 

Läs mer om avtalet 

Läs mer om övriga kostnadsfria och rabatterade publiceringsavgifter vid Uppsala universitet

 

Christina Svala