Byggnadsavdelningen har tagit fram en karttjänst som gör det enkelt att via en dator, surfplatta eller smartmobil hitta från punkt A till B, både inom och mellan campus. Inomhusnavigeringen lanseras vid höstterminsstarten men redan nu finns det en betaversion som alla medarbetare kan testa genom att göra några sökningar för att se om närmiljön är korrekt återgiven. Kanske är ett rum benämnt som arbetsrum när det i verkligheten är en reception eller liknande? Kanske går en visad gångväg mellan punkt A och B genom en låst dörr?

Hjälp till med kvalitetsgranskningen av navigeringssystemet genom att gå in på Maze Maps webb eller ladda ner appen Maze Map till mobilen. Gör sökningar i närmiljön, finns det felaktigheter rapporteras de till Henrik Eriksson (skicka beskrivning av felet och gärna en skärmdump).

Kartan revideras kontinuerligt så att den är så korrekt som möjligt vid lanseringen i höst. Navigationssystemet blir också tillgängligt via touch-skärmar vid alla huvudentréer och samtliga rum som är bokningsbara via TimeEdit kommer att ha en färdig kartlänk som enkelt kan spridas till mötes- och kursdeltagare. På sikt ska navigationssystemet även kopplas till Outlook.

Hur fungerar navigeringssystemet?

  • Zooma in och ut på kartan med + och - symbolerna till vänster på skärmen.
  • I sökrutan överst på skärmen kan man ange rumsnamn, eller så klickar man direkt på kartan med mus eller finger beroende på om man använder dator eller smartmobil.  
  • Klicka sedan på Directions som visas i pop up-rutan längst ner på skärmen och måldestinationen punkt B dyker upp.
  • Klicka sedan på kartan för att markera punkt A.
  • En markerad heldragen linje visar gångvägen mellan A och B.
  • Ligger punkt A och B på olika våningsplan visas en streckad linje. Använd pilsymbolerna längs till vänster för att ändra våningar upp eller ner.
  • Klicka på rullstolssymbolen så visas vägen via hiss i stället för trappa.

Share map link  till höger om sökrutan med pilsymbolen kan kopieras och bifogas t.ex. en mötesinbjudan för att visa mötesdeltagare vägen till mötet.

Frågor om navigeringssystemet hänvisas till Henrik Eriksson.