Alla anställda omfattas av två olika försäkringsskydd, med olika villkor, beroende på försäkringsärendets karaktär. Dels är alla universitetsanställda - inklusive registrerade doktorander med doktorandtjänst - försäkrade hos Kammarkollegiet under tjänsteresa för universitetets räkning. Tjänstereseförsäkringen gäller inte för studenter.

Dels ingår en kompletterande reseförsäkring, antingen från Trygg Hansa eller Moderna försäkringar, beroende på när resan bokades.

Mer om reseförsäkringar och villkor