Följande gäller för alla besökare till Segerstedthuset:

Ej förbokade besök - externa besökare och besökare från andra delar av Uppsala universitet:

1. Du som är besökare skriver in dig i besökssystemet och uppger namn på den person som du ska träffa.

2. Besöksstationen ringer automatiskt upp personen ifråga.

3. Personen ifråga kan antingen godkänna besöket genom att trycka 1, eller välja att prata med dig som besökare genom att trycka 2 på sin mobiltelefon.

4. En besöksbricka skrivs automatiskt ut av stationen. Det ska bäras synligt av dig som besökare under hela besöket.

Om du som besökare tillhör Uppsala universitet – dvs. är anställd, student eller övrigt verksam vid Uppsala universitet men inte har tillträde till lokalerna i Segerstedthuset, så måste du ha ditt campuskort synligt under hela vistelsen i huset. Campuskortet visar att du hör till Uppsala universitet och det behöver inte kompletteras med en besöksbricka.

Alla som får besök i Segerstedthuset tar emot sitt besök utanför skalskyddet, och ska också följa sitt besök tillbaka utanför skalskyddet när besöket är slut.

Det är också viktigt att du som besökare checkar ut dig, genom att scanna av streckkoden i terminalen, innan du lämnar byggnaden. 

Nya funktionaliteter - kommer inom kort:

  • En person i Segerstadthuset bokar ett besök i Outlook och får då en epost av besökssystemet CheckIn om att lägga besökaren i systemet, för att sedan skickas vidare till en inloggningssida för  CAS-inloggning.
  • En epost med en QR-kod skickas samtidigt till dig som är besökare, inför det bokade mötet.
  • Du som är besökare skannar denna QR-kod i besöksstationen vid entrén till Segerstedthuset och då ringer besöksstationen automatiskt upp den person som du ska träffa.
  • Besöksstationen skriver ut en besöksbricka till dig som är besökare.