Folkhälsomyndighetens rekommendation om undervisning och examination på distans vid universitet och högskolor upphör att gälla 16 juni. Därför kommer de flesta av höstens kurser ges vid campus, med vissa digitala inslag. Det innebär bland annat att universitetets lokaler behöver nyttjas under en större del av dagen och terminen.

De rekommendationer som gäller för att minska smittspridningen i samhället ska följas av alla studenter, medarbetare, besökare och övrigt verksamma. Sammankomster med fler än 50 personer ska undvikas och man ska eftersträva fysiskt distansering i lokalerna. Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras vad gäller antal personer förändras även universitetets beslut.

Medarbetare som tillhör riskgrupp eller som bor tillsammans med en person i riskgrupp bör få möjlighet att arbeta hemifrån. Även övriga medarbetare kan, efter överenskommelse med chef, arbeta hemifrån.