I övrigt gäller redan kommunicerade rekommendationer såsom att verksamheten bör bedrivas på plats samt att distansundervisning kan nyttjas som en smittförebyggande åtgärd.

Beslut om hur verksamheten bedrivs fattas enligt gällande delegationsordning.

Läs regeringens beslut i sin helhet.