Uppsala universitet har tecknat nytt ramavtal för översättningstjänster från svenska till brittisk eller amerikansk engelska. Avtalet är indelat i följande fem områden med tillhörande leverantörer, biblioteket, ekonomi, IT, juridik och administration och kommunikation. Avtalet gäller fr.o.m. 1 maj.

Innehållet i texten som ska skickas iväg för översättning från svenska till engelska avgör vilket ämnesområde som ska användas. Det betyder att en beställare som t.ex. arbetar på IT-avdelningen och vill få en ekonomisk rapport översatt ska välja ämnesområde ekonomi. Om ditt område inte finns med, kontakta avtalsansvarig och kontaktpersonen för råd i språkliga frågor. Leverantörerna är inte rangordnade, välj den lämpligaste leverantören utifrån resultat från arbetsprover, tidigare erfarenhet och/eller pris.

Leverantören ska tillhandahålla översättningar från svenska till engelska av mycket hög kvalitet. Texterna ska vara språkligt, stilistiskt och facktekniskt korrekta med en enhetlig och vedertagen användning av uttryck, begrepp, ord och förkortningar. Språket ska vara flytande, lättläst, lätt för målgruppen att förstå och idiomatiskt korrekt.

Hos varje leverantör finns en eller flera godkända översättare.

Läs mer om det nya översättningsavtalet