Universitetets nya taxiavtal, som börjar gälla torsdag 1 mars, gäller Uppsala Taxi, Taxi Gotland och Cabonline Taxi AB. Den senare används för resor varsomhelst i Sverige, även i Uppsala och på Gotland. Under en övergångsperiod är det även möjligt att boka taxi via den förra leverantören, MyCab.

Information om hur man bokar taxi från och med 1 mars 2018