Vicerektorerna är ordförande för respektive områdesnämnd vid Uppsala universitets tre vetenskapsområden. De ingår i rektors ledningsråd och deltar i universitetsgemensamma åtaganden.

Här är de nya vicerektorerna och ställföreträdande vicerektorerna för perioden 2020-07-01 – 2023-06-30:

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

  • Vicerektor Tora Holmberg, professor vid sociologiska institutionen
  • Ställföreträdande vicerektor Mattias Martinson, professor vid teologiska institutionen

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

  • Vicerektor Mats Larhed, professor vid institutionen för läkemedelskemi
  • Ställföreträdande vicerektor Eva Tiensuu Janson, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

  • Vicerektor Johan Tysk (omvald för ytterligare en period), professor vid matematiska institutionen
  • Ställföreträdande vicerektor Charlotte Platzer Björkman, professor vid institutionen för materialvetenskap