Till exempel:

  • Projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19
  • Karriärstöd för forskning inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd
  • Projektbidrag för forskningssamarbete mellan Sydkorea och Sverige

Mer information om utlysningarna hittar du på Vetenskapsrådets webbplats.