Carin Eriksson Lindvall, gästforskare vid företagsekonomiska institutionen och chef för enheten för karriär och ledning i akademin vid universitetsförvaltningen, har forskat på hur vi får goda arbetsmiljöer och vad som ger mening i arbetet.
– Den sociala aspekten av arbetet är mycket betydelsefullt. Nu står vi inför en pandemi och helt plötsligt bryts de arbetsmönster vi tidigare har haft. Det viktiga är att hitta nya rutiner när de tidigare rutinerna bryts. Tidigare var livet planerat och förutsägbart men nu förändras det helt plötsligt.

Inför nya rutiner

Det behövs bland annat rutiner för arbetstider, kommunikation, pauser och samtal i grupper.
– Det är viktigt att tänka igenom hur relationer och sociala kontakter ska fungerar på distans. Människan är en social varelse som vill träffa andra. Nu måste vi hitta andra lösningar för det, det kan vara zoommöten, telefonsamtal, e-post.

I forskningen om människor som arbetar hemifrån visar det sig att de som arbetar ensamma lätt tappar rutiner och sociala kontakter. Carin Eriksson Lindvall konstaterar att det är viktigt att chefer och anställda tänker igenom hur de kan uppnå något slags samhörighet på arbetsplatsen.
– När man arbetar ensam är det lätt att tappa bort det man brukar tycka om med att arbeta. Olika sociala relationer, struktur eller småpratet på arbetsplatsen. Småpratet är en otroligt viktig faktor, den ger inspiration och fakta.

Vi behöver sociala kontakter

Extroverta personer kan tappa energi av de minskade sociala kontakterna medan även introverta personer kan sakna kontakterna.
– De minskade sociala kontakterna och interaktionerna på arbetsplatsen kan leda till minskad lojalitet och engagemang.

Carin Eriksson Lindvall tipsar om att införa regelbundna avstämningar. Hur ofta och hur beror på situationen och arbetet. Men det är viktigt att de är regelbundna och förutsägbara.
– Ett ytterligare råd är att ha som rutin att börja digitala möten med att ta upp det sociala först. Hur mår ni, hur går det? Inför också gärna zoomfika, småpratet är smörjoljan för maskineriet.

Vid universitet är många forskare vana vid det självständiga arbetet men den sociala interaktionen som nu lätt försvinner är alltid betydelsefull.
– Det är lätt att man sitter och arbetar utan avbrott och plötsligt har man arbetat för länge i ett sträck och kanske fått ont i nacken eller arbetat för länge på kvällen. Zoomfika kan vara ett sätt att bryta av arbetet.

– Många är säkert också jätteoroliga över hur länge den här situationen kommer att vara. Ingen vet ju idag hur länge det här kommer att fortsätta. Det är också en oro som man som chef behöver hantera.