Världshälsoorganisationen (WHO) och Helsingforsdeklarationen har riktlinjer och krav på öppenhet vid forskning på människor. Kliniska studier ska registreras innan de påbörjas och resultat ska rapporteras så att både forskare och allmänhet kan följa vad forskningen leder till. Vetenskapsrådet nya riktlinjer utgår från WHO:s riktlinjer och gäller för kliniska forskare som får finansiering av myndigheten.

Läs mer på Vetenskapsrådets webbsida