Syftet med att uppdatera dessa riktlinjer har varit att få en mer enhetlig och rättvis arvodering av studentrepresentanter och att skapa goda förutsättningar för studentmedverkan i universitetets olika organ, på alla nivåer.

Ersättningen till en studentrepresentant är 500 kronor per möte, oavsett styrelse, nämnd eller råd.

En nyhet är att dessa riktlinjer, som gäller från 1 februari, kommer att uppdateras årligen och inte terminsvis som tidigare.