Inom språkgranskning av texter på engelska har ramavtal tecknats med elva leverantörer inom fyra anbudsområden (humanities and social sciences, medicine and pharmacy, science and technology och administration and communication).

Inom översättning har ramavtal tecknats med sju leverantörer inom fyra anbudsområden (översättning från svenska till engelska inom ekonomi, upphandling och inköp, administration och juridik, kommunikation, samt översättning från engelska till svenska).

Leverantörerna är inte rangordnade utan beställning sker enligt objektiva kriterier.

För mer information om ramavtalen och hur du beställer, se avtalsdatabasen via Medarbetarportalen Inköp och upphandling - Uppsala universitet, gå in under språktjänster.

Vid frågor kontakta ansvariga upphandlare:

Sara Mattsson (språkgranskning)
Gunilla Petersson (översättning)