Regeringen utsåg den 27 april 2023 åtta externa ledamöter till konsistoriet för den kommande mandatperioden från den 1 maj 2023. Nuvarande ordförande i konsistoriet Anne Ramberg fortsätter som ordförande.

Konsistoriet består av 15 ledamöter, åtta utses av regeringen. Tre ledamöter utses genom en valprocess inom universitetet och tre ledamöter utses av studenterna. Universitetets rektor är fast ledamot i konsistoriet.

Ledamöter utsedda av regeringen

Mandatperiod 2023-05-01 till och med 2024-09-30.

 • Casten Almqvist, styrelseordförande
 • Elisabeth Dahlin, barnombudsman (omval)
 • Björn Eriksson, generaldirektör (omval)
 • Agneta Karlsson, generaldirektör
 • Aarno Palotie, professor (omval)
 • Anne Ramberg, advokat (ordförande i konsistoriet, omval)
 • Sven Stafström, professor
 • Åsa Zetterberg, förbundsdirektör

Lärarrepresentanter utsedda av universitetets valförsamling

Mandatperiod 2023-05-01 till och med 2026-04-30.

 • Johan Elf (omval)
 • Mia Phillipson
 • Matts Olovsson, suppleant
 • Maria Ågren

Uppdatering 4 maj 2023

Rektorerna för Sveriges universitetet och högskolor har i en skrivelse 28 april 2023 från Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) riktat kritik mot regeringens beslut att korta mandatperioderna för de externa ledamöterna i de statliga lärosätenas styrelser från tre år till 17 månader.