Med anledning EU-domstolens dom (mål C-311/18 (Schrems II)) har rektor 17 november beslutat att inga nya överföringar av personuppgifter till tredje land får göras om den som är ansvarig för överföringen inte dokumenterat och kontrollerat att överföringen är förenlig med dataskyddsförordningen.

Vad gäller befintliga avtal och samarbeten ska den som är ansvarig för överföringen kartlägga överföringen och vidta åtgärder för att säkerställa att överföringen är förenlig med dataskyddsförordningen.

För anställda inom forskning och utbildning vid Uppsala universitet innebär beslutet att överföringar av personuppgifter till tredje land måste dokumenteras.