Ett implementeringsprojekt kommer nu att genomföras där en studentingång webben är först ut att byggas i den nya plattformen. Relevanta delar av nuvarande medarbetarportal samt de externa webbplatserna ska framöver också flytta in i webbplattformen men ingår inte i implementeringsprojektet. Dessa kommer att hanteras i separata delprojekt.