– Tjänsten har tidigare enbart existerat via kontakter, men vi är stolta och glada över att nu kunna erbjuda dessa resurser till en bredare bas av lärare och användare inom Uppsala universitet, säger Christer Rindebratt, enhetschef vid avdelningens stabsfunktion.

Detta ger lärare möjlighet att erbjuda kurser där kursdeltagarna får tillgång till riktiga superdatorer – det vill säga omfattande molnresurser och kraftfulla beräkningskluster som innehåller processorkraft, arbetsminne och lagringsytor – vid Uppsala universitets center för högprestandadatorer och storskalig lagring, UPPMAX.

– Via samarbetet mellan UIT och UPPMAX får institutionerna instruktioner och hjälp att sätta igång sina projekt med tillgång till beräkningsutrymme och lagringsyta som sedan lärare och studenter kan använda under utbildningen, berättar Lisbet Holmberg Stark, IT-direktör vid Uppsala universitet.

Beställningar på nya kurser och supportärenden hanteras av IT-Servicedesk och användare får hjälp via UPPMAX med att installera mjukvara och annat som behövs för att komma igång med sin miljö i systemet.

Bidrar till ökad forskningsanknytning

Tjänsten bidrar till en ökad forskningsanknytning i utbildningen eftersom studenterna får tillång till samma miljöer och programvaror som används inom forskningen. Det innebär också ett utökat stöd till lärares utveckling av kursmoment och möjliggör för lärare och studenter att snabbt och smidigt ställa frågor genom IT-Servicedesk.

– För UPPMAX del är det positivt att vi nu kan ge ett fokuserat stöd till utbildning, Elisabeth Larsson, föreståndare för UPPMAX.

Samarbetet möjliggör ett utökat tjänsteutbud till utbildningen – ett utbud som redan tidigare var omfattande i form av e-lärande, studieadministration, digital examination och stöd för distansundervisning.

Höjer utbildningens relevans

– Att universitetet använder UPPMAX resurser inom utbildningen höjer kursernas relevans, dels genom att främja kursernas forskningsanknytning inom ämnet undervisningen kretsar kring, dels genom att studenterna får direkt tillgång till en avancerad och högkvalitativ digital forskningsmiljö. Inte minst får de även möjlighet att laborera med en riktig superdator. Förhoppningsvis får fler studenter och lärare nu chansen att prova på stora databeräkningar via detta samarbete mellan UIT och UPPMAX, säger Peter Waites, koordinator vid UIT.

En handfull exempel på områden som beräkningar i en superdator kan användas inom är materialmodellering, genomanalys, molekyldynamik, läkemedelsutveckling eller evolutionsbiologi, men totalt närmare 30 olika kurser inom alla tre vetenskapsområden har hittills utnyttjat UPPMAX tjänster.

Framtidssäkrat system

Hur ser då framtiden ut för systemet? Är det framtidssäkrat, eller kommer det bytas ut? Jo, systemen följer en kontinuerlig förnyelseprocess och UPPMAX har en löpande investeringsplan som uppdateras årligen. Uppgradering är en del av underhållet av systemen och utgör en del av basen för kursavgiften.

– UPPMAX har funnits sedan 2003, men de största klusterna i drift just nu invigdes 2016. Viss hårdvara som används är från 2014, men processorerna, som utför beräkningar för kurser och forskning inom bland annat AI, köptes in under 2020, säger Elisabeth Larsson vid UPPMAX.