Covid-19 pandemin har inneburit nya utmaningar gällande aktiv undervisning för både lärare och studenter. Hur påverkas aktivt och engagerat lärande av de ''nya'' lärmiljöer som uppkommit under den senaste tiden? Hur kan lärare och studenter jobba tillsammans för en aktiv medverkan i online-, distans- och hybridutbildning?

Om detta samtalar Alison Cook-SatherCatherine BovillCherie Woolmer och Peter Felten – alla är internationellt ledande forskare och pedagogiska utvecklare inom aktiv studentmedverkan och studenter-lärare i partnerskap. 

Podden är på engelska och har spelats in vid enheten för universitetspedagogik vid Uppsala universitet.

– Den är tänkt som inspiration till lärare, de kan t.ex. använda materialet i kollegiala diskussioner eller för att samtala tillsammans med sina studenter, kring lärande och kring studenters möjligheter att engagera sig i undervisningen, säger Ulrike Schnaas, pedagogisk utvecklare, och tillägger att det ännu inte är bestämt om – och i så fall på vilket sätt, man kommer att fortsätta med poddformatet.

Här kan du lyssna på podden.
Inom kort kommer en textning att vara tillgänglig.