Hur kommer ditt arbete i Kungliga Vetenskapsakademien att se ut?

– Akademien gör som bekant viktiga insatser både i form av forskningsstöd, deltagande i debatten om forskningspolitiken och genom utåtriktad informationsverksamhet och det är detta jag hoppas få möjlighet att arbeta med, säger Folke Tersman.

Folke Tersman är sedan tidigare ledamot av Academia Europaea samt medlem i Kungliga Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Han valdes nu in i Kungliga Vetenskapsakademiens klass för humaniora och framstående förtjänst om vetenskap. 

Vad betyder det?

– Vissa ledamöter kommer från andra sektorer i samhället än forskningen och universitetsvärlden, till exempel kultursfären, där de gjort bidrag av andra slag för att öka vetenskapernas inflytande, säger Folke Tersman.

Förutom ett flertal fackfilosofiska arbeten, där han inom sin egen forskning främst fördjupat sig i frågor om moraliska föreställningars status och funktion, har Folke Tersman just också skrivit flera populärvetenskapliga böcker. I den senaste, Tillsammans. En filosofisk debattbok om hur vi kan rädda vårt klimat, diskuterar han bland annat vårt ansvar som individer för att möta klimathotet samt behovet av effektiva överstatliga politiska institutioner.

– Vi kommer inte att klara klimatkrisen om vi inte hittar bättre och mer effektiva sätt att samordna våra ansträngningar, och det i sin tur förutsätter att politikens möjligheter utnyttjas bättre, särskilt när det gäller den globala nivån, säger Folke Tersman.

Förutom arbetet i Kungliga Vetenskapsakademien och att fortsätta med sin forskning om de moraliska föreställningarnas status, bland annat genom att försöka gå djupare vad gäller vissa mer allmänna kunskapsteoretiska frågor, har han också ett nytt populärvetenskapligt projekt på gång.

– Ja, det är en bok om demokrati och hur demokratin ska kunna överleva i denna oroande tid, säger Folke Tersman.