All forskning som omfattar behandling av känsliga personuppgifter måste prövas av en etikprövningsnämnd innan den får påbörjas. Likaså forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på forskningspersonen eller om man ska använda en metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt. Även forskning på biologiskt material som tagits från en fysisk person och som kan härledas till den personen omfattas.

För att Etikprövningsmyndigheten ska kunna utföra etiska prövningar behövs ledamöter med vetenskaplig kompetens. Dessa personer ska nomineras och det är rektor som skickar in nominerade från Uppsala universitet. Områdeskansliet för medicin och farmaci har uppdraget att samordna Uppsala universitets lista. Bland de föreslagna med kompetens inom medicinsk forskning ska det finnas personer inom pediatrik, psykiatri och inom obstetrik/gynekologi. Senast 10 mars önskar områdeskansliet svar på vilka ämnesspecialister som tillfrågats vid Medfarms institutioner.

Risk för förlängda handläggningstider eller att forskningen inte ens blir av

För vetenskapsområdet för medicin och farmaci är det viktigt att nya ledamöter kan bemanna uppdraget för den nya mandatperioden.

– Det är lagkrav på att en etikprövningsansökan ska granskas och vara godkänd innan man får påbörja sin forskning. Om Uppsala universitet inte bemannar med ledamöter finns risk att vi får förlängda handläggningstider. Ja det är till och med risk för att forskningen inte blir av för att vi inte kan granska den. Det här är ett arbete vi måste dela på, säger Eva Tiensuu Janson, ställföreträdande vicerektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Att vara ledamot ger insikt i hur processen kring etikprövning går till

– Det är ett mycket spännande arbete att ingå i arbetet med att granska inkomna etikprövningsansökningar. Nu har många ledamöter suttit flera perioder och kan inte väljas om. Jag har anmält att jag gärna fortsätter. Som ledamot lär jag mig så mycket och får bra inblick i hur processen går till. För mig är det också lärorikt att ta del av ny och kommande forskning, säger Elham Rostami som, utöver tjänst som specialist­läkare i neuro­kirurgi vid Akademiska sjukhuset och docent vid institutionen för medicinska vetenskaper, är ledamot i Etikprövningsmyndigheten.